Hvis der foreligger en udbetaling på leasingaftalen (ekstraordinær startydelse) – kan der så også fradrages en momsandel herpå? Og i så fald hvor meget?

Ja, hvis momsfradraget på de periodiske fakturerede leasingydelser er mindre end det beregnede maksimale momsfradrag, kan der beregnes et ekstraordinært fradrag.

Da der er tale om komplekse regler er det nødvendigt at finde svarene på begge spørgsmål i Den Juridiske Vejledning, afsnit:

Der henvises til den juridiske vejledning afsnit D.A.11.6.2 Personbiler og motorcykler ML § 42, stk. 1, nr. 7 og stk. 4, 5, 6 og 7 [2.4 digital]