Hvidpladet bil som holder på virksomhedens adresse – bilen må ikke bruges privat

Arbejdsgiveren har pligt til at sikre, at aftalen om at en firmabil ikke må bruges privat, bliver overholdt. Arbejdsgiveren skal derfor kontrollere, at fx udgifter til benzin og service svarer til omfanget af den erhvervsmæssige kørsel.

Der henvises til den juridiske vejledning afsnit C.A.5.14.1.11 Vurdering af hvornår en bil er til rådighed for privat kørselEnter your text here …